Náhradní díly

Lifting system - Lifting arm

102-715

R02-010
Sliding block, upper
80 x 68 x 67 mm Ø 50 mm
plastic / black
*ROLFO-106041

102-719

R02-014
Sliding block, lower
130 x 130 x 80 mm Ø 50,2 mm
plastic
*ROLFO-106029

102-752

R02-048
Sliding block, lower long
200 x 130 x 80 mm Ø 50,2 mm
plastic / black
*ROLFO-197164

102-709

R02-004
Bolt
bearing
Ø 40 x 72 mm
steel / zinc-plated
*ROLFO-199530

102-704

R02-001
Spherical bearing
bearing R02-004
GE 40-ES 40 x 62 x 28 mm
*ROLFO-128055

102-705

R02-001-01
Bearing rigid
bearing R02-004
*ROLFO-128055-A

102-744

R02-041
Bolt, new
Ø 40 x 77,8 mm
steel / zinc-plated
*ROLFO-199778

102-750

R02-047
Bolt
bearing trailer front
Ø 40 x 78 mm - M35
steel / zinc-plated
*ROLFO-197283

102-757

R02-053
Bolt
bearing truck
Ø 50 x 94 mm M35 mm
steel / zinc-plated
*ROLFO-197291

102-771

R02-061
Washer
bolt R02-053
Ø 37 / 75 x 5 mm
steel / zinc-plated
*ROLFO-104138

102-758

R02-054
Spherical bearing
bearing R02-053
GE 50-ES 2RS 50 x 75 x 35 mm
steel / browned
*ROLFO-128144

102-759

R02-055
Bolt, upper
trailer rear
Ø 39,5 x 111 mm M35 x 1,5 mm
steel / zinc-plated
*ROLFO-197299

102-760

R02-056
Slotted round nut, self-locking
M35 x 1,5 mm
steel / zinc-plated
*ROLFO-104139

102-761

R02-057
Washer
bearing bolt
Ø 50 / 120 x 5 mm
steel / zinc-plated
*ROLFO-197268

101-240

L01-006
Slotted round nut
bearing L01-070/ -071
M35 x 1,5 mm
steel / zinc-plated
*LOHR-A03080902 *ROLFO-104134 *ROLFO-104169

102-712

R02-007
Slotted round nut, self-locking
M30 x 1,5 mm
steel / zinc-plated
*LOHR-A03080901 *ROLFO-104136
showing 1 to 16 of 44 (3 pages)